دووندرا فادناویس از نیروها برای حذف 3 ناکسال در گادچیرولی تمجید کرد | اخبار

01 مه 2023، 01:59 عصر ISTمنبع: ANI

دوندرا فادناویس، معاون وزیر ماهاراشترا، روز دوشنبه از نیروها برای حذف سه حامی ناکسل در یک رویارویی در گادچیرولی تمجید کرد و گفت که توسعه این منطقه برای برقراری حکومت قانون ضروری است. فدناویس گفت: “مایه خرسندی است که نیروهای ما حامیان ناکسل را که بسیاری از مردم بیگناه را کشته اند، خنثی کرده اند. من از آنها به خاطر این اقدام تشکر می کنم. پیوسته نیروهای سی-60 ما و نیروهای ما شجاعت زیادی از خود نشان می دهند. ما می توانیم گادچیرولی را توسعه دهیم.” گفت.