دولت J&K فعالیت های ماجراجویانه را پیش از اجلاس ریاست G20 آغاز می کند | اخبار

13 مه 2023، 01:21 صبح ISTمنبع: ANI

دولت جامو و کشمیر فعالیت های ماجراجویانه خود را قبل از نشست ریاست جمهوری G-20 آغاز کرد. هدف آن تقویت کلی گردشگری ماجراجویی در کشمیر است. جلسه کارگروه گردشگری G20 بین 22 و 24 مه در کشمیر برگزار خواهد شد. سید عابد رشید شاه، وزیر گردشگری J&K و دیگر افسران بخش گردشگری فعالیت های ماجراجویی را افتتاح کردند. فعالیت هایی مانند بالون های هوای گرم، دوچرخه سواری، سفرهای پیاده روی و سایر فعالیت ها در سواحل دریاچه دال سازماندهی شد. بچه های مدرسه و گردشگران در فعالیت های ماجراجویی که در سواحل دریاچه دال سازماندهی شده بود شرکت کردند. دریاچه دال هزاران گردشگر را جذب می کند که از ماجراجویی های آبی مختلف از جمله موج سواری، قایق سواری و شیکاراس لذت می برند.