دولت J&K زیباسازی کانال آب دریاچه Shalimar-Dal را آغاز کرد | اخبار

نوامبر 04 ، 2020 ، 09:05 PM ISTمنبع: ANI

دولت جامو و کشمیر مسئولیت زیباسازی کانال آب دریاچه شالیمار-دال را که از چند سال گذشته در وضعیت رقت انگیزی قرار داشت ، به عهده گرفته است. وضعیت نامناسبی به وجود آمد زیرا همه مواد زائد از جمله پلی اتیلن کشنده به داخل کانال ریخته شدند. سازمان توسعه دریاچه ها و آبراهه ها (LAWDA) یک ماموریت تمام عیار را برای بازسازی و زیباسازی یکی از قدیمی ترین کانال های آبی که باغ شالیمار را به دریاچه دال متصل می کند ، انجام داده است. کانال شالیمار یک بار برای دفع آب جاری از باغ و همچنین یک مسیر میانبر برای ورود حکام مغول توسط شیکارا به دریاچه دال معروف دنیا مورد استفاده قرار گرفت. نوسازی به عنوان یک تسکین بزرگ برای مشاغل محلی به حساب می آید زیرا احتمالاً به گردشگری و فرصت های شغلی دامن می زند.