دولت J&K بیمارستان تروما را به مرکز COVID برای بیماران باردار مثبت تبدیل می کند | اخبار

13 نوامبر 2020 ، 04:30 AM ISTمنبع: ANI

به منظور مقابله با بیماری همه گیر در حال انجام ، مقامات بهداشتی بیمارستان تروما را به یک مرکز COVID-19 برای بیماران مثبت تبدیل کردند ، به ویژه زنان باردار از این طریق بهره مند می شوند. ساخت بیمارستان تروما در بیجبهارا اخیراً تحت بسته PM انجام شد. قبل از عملیاتی شدن ، مرکز بهداشتی درمانی به یک بیمارستان کامل COVID-19 تبدیل شد. مقامات بهداشتی برای مقابله با وضعیت حاکم حداقل 100 تخت را در این مرکز ثابت کرده اند.