دولت J&K بیمارستان تروما را به مرکز COVID برای بیماران باردار مثبت تبدیل می کند | اخبار

13 نوامبر 2020 ، 04:30 AM ISTمنبع: ANI

به منظور مقابله با بیماری همه گیر در حال انجام ، مقامات بهداشتی بیمارستان تروما را به یک مرکز COVID-19 برای بیماران مثبت تبدیل کردند ، به ویژه زنان باردار از این طریق بهره مند می شوند. ساخت بیمارستان تروما در بیجبهارا اخیراً تحت بسته PM انجام شد. قبل از عملیاتی شدن ، مرکز بهداشتی درمانی به یک بیمارستان کامل COVID-19 تبدیل شد. مقامات بهداشتی برای مقابله با وضعیت حاکم حداقل 100 تخت را در این مرکز ثابت کرده اند.

مطالب جدید خواندنی  'Raas Lila' در Tripura به مناسبت زندگی عاشقانه لرد کریشنا جشن گرفت | اخبار