دولت تلاش می کند تا سرمایه های بیشتری را برای استقلال صنایع نفت و انرژی دعوت کند: Dharmendra Pradhan | اخبار

17 نوامبر 2020 ، 07:13 PM ISTمنبع: ANI

وزیر اتحادیه نفت و گاز طبیعی دارمندرا پرادان گفت که صنایع نفت ، اکتشاف و تولید به کمک بازخورد صنعت به طور مداوم در هند اصلاح می شوند. وی گفت: “دولت همچنین در تلاش مداوم برای دعوت بیشتر سرمایه گذاری برای استقلال این صنایع است.”