دولت برای راه اندازی شبکه های Wi-Fi عمومی در سراسر کشور: Ravi Shankar Prasad | اخبار

دسامبر 09 ، 2020 ، 11:29 PM ISTمنبع: ANI

راوی شانکار پراساد ، وزیر حقوق و دادگستری اتحادیه ، درباره تصمیمات گرفته شده در جلسه هیئت دولت توضیحاتی ارائه داد. وی گفت که هیئت وزیران تصمیم گرفته است که برای راه اندازی یک شبکه عظیم Wi-Fi در کشور ، رابط شبکه دسترسی PM-Wi-Fi را راه اندازی کند. وی تأکید کرد که نخست وزیر Vaani قرار است یک بستر دیجیتالی بسیار قدرتمند برای توانمندسازی هندی های عادی باشد. وی گفت: “هیچ مجوزی ، هزینه ای یا ثبت نامی برای آن وجود نخواهد داشت.”