دولت برای تزریق اعتماد به واکسن های Covid-19 کمپین عمومی را برنامه ریزی کرده است | اخبار

04 دسامبر 2020 ، ساعت 11:02 AM ISTمنبع: TNN

تمام تلاش ها برای تولید واکسن Covid-19 در اسرع وقت انجام می شود. با این حال ، نگرانی دولت از بی اعتمادی در اذهان عمومی در مورد واکسن می تواند تلاش برای محافظت از جمعیت را از بین ببرد. برای این ، این مرکز در حال برنامه ریزی برای یک کمپین آگاهی گسترده با طناب زدن در افراد مشهور و رهبران سیاسی است. دولت احساس می کند که برخی از عوارض جانبی در آزمایشات واکسن می تواند منجر به “تردید واکسن” در مقیاس گسترده تری شود. وزارت بهداشت مشتاق است اطمینان حاصل کند که واکسن ها مورد تبلیغات نامطلوب قرار نمی گیرند.