“دولت باید برای لغو قوانین مزرعه جلسه ویژه پارلمان را فراخوانی کند”: اتحادیه Krantikari Kisan | اخبار

02 دسامبر 2020 ، ساعت 11:33 بعد از ظهر ISTمنبع: ANI

دارشان پال ، رئیس اتحادیه Krantikari Kisan ، در 02 دسامبر در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک در مرز دهلی-هاریانا ، گفت: “ما همچنین با Tikait Ji (از اتحادیه بهاراتیا Kisan) گفتگو کردیم ، او به ما گفت که او با ما است. ما در این مبارزه با هم هستیم. ” وی افزود: “ما خواستار این هستیم كه دولت مركزی برای لغو قوانین مزرعه جلسه ویژه پارلمان را فرا گیرد.” دارشان پال در ادامه اظهار داشت: “ما برای اعتراض به دولت مودی و خانه های سازمانی (آمبانی و آدانی) در 05 دسامبر خواستار آتش زدن مصالح در سراسر کشور هستیم.”