دولت ایالتی حق دارد چنین نظرسنجی هایی را انجام دهد: Sitaram Yechury در SC اقامت در سرشماری مبتنی بر کاست در بیهار | اخبار

05 مه 2023، 01:30 صبح ISTمنبع: ANI

سیتارام یچوری، رهبر حزب کمونیست هند (مارکسیست) در مورد ماندن دادگاه عالی پاتن در سرشماری مبتنی بر کاست در 4 مه صحبت کرد. او گفت که دولت ایالتی حق انجام چنین بررسی هایی را دارد. من فکر می کنم که دولت قطعاً در این مورد به دیوان عالی کشور خواهد رفت. او در صحبت با ANI گفت: “من نمی دانم چرا دادگاه عالی بررسی را متوقف کرده است. دولت ایالتی حق انجام این نظرسنجی را دارد. همچنین قانونی است. من فکر می کنم که دولت بیهار در این مورد به دادگاه عالی منتقل خواهد شد.