دولت اوتاراخند برای ارائه کمک حقوقی به والدین تجاوز دسته جمعی ، قربانی قتل | اخبار

25 نوامبر 2020 ، 10:00 بعد از ظهر ISTمنبع: ANI

دولت اوتاراخند برای ارائه کمک حقوقی به والدین زنی که در دهلی در سال 2012 مورد تجاوز گروهی قرار گرفت و کشته شد. وی گفت: “دولت اوتاراخند به والدین زنی که در دهلی در سال 2012 مورد تجاوز دسته جمعی قرار گرفت و کشته شد ، کمک حقوقی خواهد کرد. گرچه دادگاه عالی دهلی به متهم مجازات اعدام اعطا کرده است ، اما موضوع در دادگاه عالی در جریان است. خانواده وی هنوز در شوک عمیقی به سر می برند. ” این حادثه در تاریخ 09 فوریه 2012 اتفاق افتاد و کل کشور از جنایت شوکه شد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>