دولت اوتاراخند برای ارائه کمک حقوقی به والدین تجاوز دسته جمعی ، قربانی قتل | اخبار

25 نوامبر 2020 ، 10:00 بعد از ظهر ISTمنبع: ANI

دولت اوتاراخند برای ارائه کمک حقوقی به والدین زنی که در دهلی در سال 2012 مورد تجاوز گروهی قرار گرفت و کشته شد. وی گفت: “دولت اوتاراخند به والدین زنی که در دهلی در سال 2012 مورد تجاوز دسته جمعی قرار گرفت و کشته شد ، کمک حقوقی خواهد کرد. گرچه دادگاه عالی دهلی به متهم مجازات اعدام اعطا کرده است ، اما موضوع در دادگاه عالی در جریان است. خانواده وی هنوز در شوک عمیقی به سر می برند. ” این حادثه در تاریخ 09 فوریه 2012 اتفاق افتاد و کل کشور از جنایت شوکه شد.