دوزینگ پمپ پرومیننت ProMinent – پمپ تزریق مواد شیمیایی و سیستم آنلاین کولینگ تاور

هست مسائلي كه منجر كاويتاسيون مي شوند: ١-افت فشاربيش از حد در نصیب ورودي پمپ به دليل گرفتگي صافي و لوله هـا و… شیرهای محل ورود و خروجی یکطرفه بوده و طوری ساخته شده اند که در فرایند رفت و آمد پیستون، از ورود مایع داخل سیلندر به قسمت ناچیز فشار و بالعکس ممانعت شود. ماکزیمم فشار اعمال شده بر روی آن 200 بار است. دوزینگ ProMinent پرومیننت آلمان پمپ ها یا این که پمپ های مترینگ گونه ای از پمپ های جابجایی مثبت اند که می توانند مقدار دقیقی از سیال را پمپاژ نمایند و به همین جهت به آن ها دوزینگ ProMinent پرومیننت آلمان پمپ یا این که مترینگ پمپ گفته می شوداز آنجا که دبی پمپ های سانتریفوژ و روتاری بسته به فشار سیستم تغییر‌و تحول می کند، بنابراین هیچ یک از پمپ های ذکر شده نمی تواند به عنوان دوزینگ ProMinent پرومیننت آلمان پمپ مورد استفاده قرار گیرد. از پمپ های پیستونی برای ساخت ظرفیت های بالا استعمال می شود. طبق معمول تنها پمپ های پیستونی و پیستون دیافراگمی این امکان را دارند که در رده پمپ های دوزینگ ProMinent پرومیننت آلمان قرار گیرند. پمپ های دوزینگ سلونوئیدی با IP65 می باشند که به جهت به کارگیری در محیط های مرطوب دوچندان مناسب نمایندگی دوزینگ پمپ جسکو هستند. استاندارد API-675 برای پمپ های تزریق مورد استعمال درصنعت نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی گزینه استعمال قرار می گیرد وکاملترین استاندارد در طراحی دوزینگ ProMinent پرومیننت آلمان ها است. دوزینگ پمپ ها در متاع های متفاوت و بسته به نیاز صنایع دوزینگ پمپ مناسب قیمت عرضه میشوند. ۳ -اين پمپ هانيازبه اب بندي ندارند ومي قدرت ادعا كرد كه نشتي اين نوع پمپ ها صددرصدصفراست ظرفيت اينگونه پمپ ها اهمیت قطر ديافراگم ، ميزان حركت ديافراگم (كورس حركـت) و تعـداد تكـرار حركـت رفت و بر گشتي در واحد زمانه ( سرعت حركت) نسبت مستقيم دارااست . پمپ هاي ديافراگمي جزگروه پمپ هاي رفت و بر گشتي میباشند كه المان پمپ را يك ديافراگم قابل ارتجـاع تشكيل مي دهد .اين پمپ هاازلحاظ اصول كاربسيار شبیه پمپ هاي گونه پيستوني يا پلانجري مـي باشـندبااين تفاوت كه درپمپ هاي پيستوني حركت پيستون ياپلانجرمستقيماباعث جابجاشدن مايع مي شودولي در پمـپ هاي جور ديافراگمي حركـت رفـت وبرگشـتي روي ديـافراگم اعمـال مـي شـودوانقبا ض وانبسـاط ان باعـث تغييرحجم درون پمپ وورودوخروج مايع مي شود. از آنجـائي كـه مقـدار حركـت قابـل دستيابي ديافراگم محدود میباشد و بطور قابل ملاحظه اي قطران كمتر از قطر ديـافراگم پمـپ اسـت ، حـداكثر ظرفيت پمپ ( دارای قطر ديافراگم ثابت ) عملآ به حداكثر سرعت رفت و بازگشت ديافراگم كه معمولآ كم اسـت بستگي خواهد داشت.