دوزینگ پمپ – مترینگ پمپ- پمپ تزریق-پمپ دیافراگمی-پمپ پیستونی

در این پمپها یک آهنربا یا این که مگنت وجود داراست که به امداد جریان برق، شافت پمپ را به حرکت درآورده و به همین ترتیب حرکت پیستون جابجایی سیال را ممکن میسازد. تهیه دبی در دوزینگ پمپ به نحوه دستی و یا این که اتوماتیک میسر میباشد که بستگی به جور پمپ و کارخانه سازنده دارد. به خاطر اینکه خط کالیبر به طور به طور همزمان از مبدا خصوصیات عبور نمی کند. میزان ظرفیت پمپ سلونوئیدی قابل تنظیم میباشد اما به طور کلی نمیتوان برای دبیهای بالا از آن استفاده کرد. همین جور از پمپها خصوصاً به جهت مواردی که لازم است مقدار متعددی از سیال انتقال یابد، یک مورد خوب محسوب میگردند زیرا گنجایش بالایی دارند. تزریق سیال توسط رایانه، میکرو پروسسورها، DCS، PLC و یا شیرهای تناسبی در اختیار گرفتن می شود. صافی ها :شیرهای یکطرفه پمپ های مترینگ بایستی از ورود ذرات و خرده ریزها بوسیله کارگزاشتن صافی، نگهداری شود. به طور دقیقتر فقط شیرهای ورودی و خروجی پمپ، دیافراگم و هد دارای سیال در تماس هستند. در صورتی که سیال آیتم استعمال شما مقدار کلر زیادی دارد، پیشنهاد میشود از پمپ PVC استفاده نمایید. همینطور بعضی از اشکال دوزینگ پمپ موتوری، ضد انفجار هستند و به این ادله برای کاربردهای یگانه که خطر اشتعال بیشتری وجود دارد، بسیار مناسباند. یک مزیت پهناور پمپ دیافراگمی این میباشد که سیال در تماس مستقیم با اجزاء مکانیکی پمپ نمیباشد و به این استدلال تداوم و طول عمر پمپ بخش اعظم میشود. از جمله مزیتهای پمپ دوزینگ موتوری این است که سیال را به طور یکنواخت انتقال میدهد و ولی اندک سر و صداتر است. ولی بایستی در نظر داشته باشید که پمپ ساخته شده از پلیپروپیلن به جهت کار مهم سیالاتی که خورندگی بالایی دارند، مطلوب نیست. اعتنا به جنس پمپ در زمان خرید، یکی از از مهمترین فاکتورها برای تعیین پمپ مطلوب است. واجب به ذکر می باشد که در پمپ های سانتریفیوژ معمولی حساس تغییر‌و تحول فشار ، انرژی الکتریسیته و عوامل دیگر مقدار دبی هم تغییر و تحول می کند و جهت به کارگیری به تیتر دوزینگ پمپ مطلوب نمیباشند. ۱- همواره فشار کاری پمپ بایستی از فشار محل تزریق به مقدار دست‌کم %۱۰ بیشتر باشد. به جهت پیشگیری از پیدایش جراحت و خودداری از ارتقاء بیش از حد فشار در پمپهای پیستونی بدون شک می بایست شیر خروجی همیشه باز باشد و یا یک شیر اطمینان در مسیر بایپس خروجی پمپ تعبیه شده باشد. در صورتی که شما این نوشته را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در آیتم خرید دوزینگ پمپ بدست آورید به وبسایت ما مراجعه هد دوزینگ پمپ کنید.