دور بعدی گفتگوها با رهبران کشاورزان در تاریخ 3 دسامبر برگزار می شود: نارندرا سینگ تومار | اخبار

01 دسامبر 2020 ، 08:24 PM ISTمنبع: بار اکنون

وزرای اتحادیه نارندرا سینگ تومار و پیوش گویال روز سه شنبه جلسه ای با رهبران کشاورزان در ویگیان بهوان در دهلی برگزار کردند. “جلسه خوب بود و ما تصمیم گرفتیم که مذاکرات در 3 دسامبر برگزار شود. ما می خواستیم یک گروه کوچک تشکیل شود اما رهبران کشاورزان می خواستند که گفتگوها با همه انجام شود ، ما مشکلی با آن نداریم ، “گفت نارندرا سینگ تومار. وی همچنین افزود ، “ما از كشاورزان درخواست می كنیم كه اعتراضات را متوقف كرده و برای گفتگو صحبت كنند. با این حال ، این تصمیم به اتحادیه های كشاورزان و كشاورزان بستگی دارد.”