دوجانبه سازمان همکاری شانگهای: تمرکز بر مرز با چین | اخبار

05 مه 2023، 09:49 صبح ISTمنبع: اکنون آینه

اس جایشانکار وزیر امور خارجه هند در دومین دیدار دوجانبه خود با همتای چینی خود، کین گانگ، تاکید کرد که مسئله مرزی چین و هند در شرق لاداخ باید به طور کامل حل شود تا روابط دوجانبه به حالت عادی بازگردد. پیش از دیدار با «کین گانگ»، جایشانکار با سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه در مورد مسائل مختلف دوجانبه و جهانی تبادل نظر «مبتنی بر اعتماد» داشت. هر دو دیدار در دهلی و پیش از نشست وزرای خارجه سازمان همکاری شانگهای که بعداً در روز با یک شام و برنامه فرهنگی به میزبانی جایشانکار آغاز شد، برگزار شد.