دهلی: کشتی گیران در میان اعتراض به رئیس WFI به تمرینات خود ادامه می دهند | اخبار

28 آوریل 2023، 05:47 عصر ISTمنبع: ANI

کشتی گیران به تمرینات و تمرینات صبحگاهی خود در 28 آوریل در میان اعتراض به رئیس WFI بریج بوشان شاران سینگ ادامه دادند. آنها بریج بوشان شاران سینگ، رئیس فدراسیون کشتی هند را به آزار جنسی متهم کرده اند. کشتی گیران خواستار استعفای وی از سمت و اقدام علیه وی بوده اند. کشتی گیر سانگیتا فوگات گفت: «زنان کشتی گیر از آزار جنسی شکایت کرده اند. FIR آنها باید ثبت شود. هیچ کس از طرف دولت با ما تماس نگرفته است. هیچ کس هیچ تضمینی برای عدالت نداده است.»