دهلی: کشاورزان معترض نماز را بر روی Guru Nanak Jayanti اقامه می کنند | اخبار

30 نوامبر 2020 ، 01:30 PM ISTمنبع: TNN

کشاورزان معترض به مناسبت Guru Nanak Jayanti نماز می خوانند. 551 امین سالگرد تولد گورو ناناک دیو امروز جشن گرفته می شود. کشاورزان در حال اعتراض به قوانین مزرعه ای هستند که توسط دولت مرکزی وضع شده است. آنها پیشنهاد دولت برای گفتگو را رد كرده و گفته اند كه ایجاد شرایط برای گفتگو توهین به كشاورزان است. منابع گفتند ، وزرای اتحادیه آمیت شاه و نارندرا سینگ تومار اواخر یکشنبه شب جلسه ای را در محل اقامت رئیس جمهور جی پی نادا برگزار کردند تا درباره اعتراضات در حال انجام کشاورزان بحث کنند. اعتراضات کشاورزان در مکان های مختلف دهلی و هاریانا برگزار می شود.