دهلی نو: سنگول دارای پیشینه تاریخی از پادشاهی های مختلف تامیل نادو می گوید رئیس معبد مالائی | اخبار

27 مه 2023، ساعت 04:34 عصر ISTمنبع: ANI

تاریخ در روز یکشنبه زمانی که مجلس جدید پارلمان به ملت اختصاص داده می شود، تکرار خواهد شد. در این روز، نخست وزیر نارندرا مودی نماد مقدس حکومت عادلانه و عادلانه، سنگول را دریافت کرده و در مجلس جدید نصب خواهد کرد. این همان سنگول است که توسط جواهر لعل نهرو اولین نخست وزیر هند در شب 14 اوت در محل اقامت خود با حضور چند تن از رهبران پذیرفته شد. وی بالاسوبرامانیان رئیس جمهور مالای ماندیر در حین صحبت با ANI گفت: سنگول که در روز افتتاح ساختمان جدید پارلمان به نخست وزیر داده می شود، پیشینه ای تاریخی از پادشاهی های مختلف از تامیل نادو دارد. انتقال قدرت با دادن سنگول در بسیاری از بخش ها انجام می شد.