دهلی: مانیپوریس اعتراضی علیه خشونت برگزار کرد، خواستار NRC | اخبار

15 مه 2023، 07:41 صبح ISTمنبع: TOI.in

مردم مانیپور در دهلی اعتراضی علیه خشونت در این ایالت در جانتار مانتار برگزار کردند. آنها از مرکز خواستار اجرای NRC در ایالت بودند. معترضان گفتند که به دلیل نفوذ مهاجران از آن سوی مرز، وضعیت امنیتی در این ایالت رو به کاهش است. آنها همچنین گفتند که این وضعیت می تواند در آینده جدی باشد و به تهدیدی برای کشور تبدیل شود.