دهلی: مانیش سیسودیا به دادگاه خیابان Rouse آورده شد | اخبار

30 آوریل 2023، ساعت 12:50 صبح ISTمنبع: ANI

مانیش سیسودیا معاون سابق وزیر دهلی در 29 آوریل به دادگاه خیابان روس در دهلی آورده شد. سیسودیا در حالی که در میان امنیت پلیس به دادگاه منتقل می شد به رسانه ها گفت که نخست وزیر نارندرا مودی نمی تواند بدون توجه به کار آرویند کجریوال را متوقف کند. چقدر تلاش می کند. قابل ذکر است، سیسودیا توسط CBI و ED در تحقیقات در حال انجام یک پرونده مربوط به بی نظمی های ادعایی در سیاست مالیات دهی دستگیر شد.