دهلی: سیددارامیا رئیس سابق کارناتاکا اقامتگاه مالیکارجون خارگ رئیس کنگره را ترک کرد | اخبار

17 مه 2023، 01:11 صبح ISTمنبع: ANI

سیدارمایا، رئیس سابق کارناتاکا و رهبر کنگره، اقامتگاه ملیکارجون خارگ، رئیس جمهور ملی کنگره را پس از برگزاری نشستی نزدیک به یک و نیم ساعت در 16 مه ترک کردند. قبل از این رویداد، دی کی شیواکومار، رئیس کنگره کارناتاکا، با مالیکارجون خارگه ملاقات کرد. کنگره در 13 مه در کارناتاکا اکثریت مطلق را به دست آورد و حزب از مرز 113 کرسی در مجمع 224 عضوی عبور کرد.