دهلی: سیددارامایا، رئیس هیئت مدیره کارناتاکا به هتل رسید | اخبار

19 مه 2023، ساعت 04:10 عصر ISTمنبع: TOI.in

سیددارامایا، وزیر منتخب کارناتاکا و دی. کی.