دهلی: ساتیندار جین از بیمارستان دین دیال آپادحیای به بیمارستان LNJP منتقل شد | اخبار

26 مه 2023، ساعت 12:39 صبح ISTمنبع: ANI

ساتیندار جین، وزیر بهداشت سابق دهلی و رهبر حزب Aam Aadmi، در 25 مه از بیمارستان دین دیال آپادحیای به بیمارستان LNJP منتقل شد. ساتیندار جین پس از لیز خوردن و افتادن در حمام در زندان تیهار دهلی در بیمارستان بستری شد. جین توسط پزشکان معاینه شد و اندام های حیاتی او طبیعی بود.