دهلی: الی کوهن وزیر خارجه اسرائیل با راجنات سینگ وزیر دفاع دیدار کرد اخبار

10 مه 2023، 01:08 صبح ISTمنبع: ANI

وزیر امور خارجه اسرائیل الی کوهن در 9 مه در دهلی با وزیر دفاع راجنات سینگ دیدار کرد. وزیر امور خارجه پس از دیدار با نخست وزیر نارندرا مودی اواخر امروز از دهلی خارج می شود.