دهلی: اعتراض کشاورزان به قوانین مزرعه در مرز دهلی – نویدا | اخبار

دسامبر 03 ، 2020 ، 09:32 PM ISTمنبع: TNN

کشاورزان همچنان به تحریک خود علیه سه قانون مزرعه که توسط این مرکز تصویب شده است ادامه می دهند. طی سه روز گذشته ، آنها در مرز دهلی – نویدا اعتراض می کنند. جاده به دلیل اعتراض بسته شده است. کشاورزان در مکان های مختلفی در دهلی ، هاریانا و اوتار پرادش مشغول آشفتگی هستند.