دهلی: اسمریتی ایرانی برای تماشای فیلم «داستان کرالا» وارد سالن سینمای چاناکیاپوری شد | اخبار

10 مه 2023، 01:10 صبح ISTمنبع: ANI

اسمریتی ایرانی وزیر اتحادیه در 9 می برای تماشای فیلم «داستان کرالا» وارد سالن سینما در چاناکیاپوری دهلی شد. فیلم «داستان کرالا» در چند وقت اخیر جنجال‌هایی را برانگیخته و بحث‌های سیاسی مختلفی را مطرح کرده است. از یک طرف، ایالت های کمی در هند این فیلم را «بدون مالیات» ساختند، در حالی که از سوی دیگر، تعداد کمی از ایالت ها فیلم را ممنوع کردند.