دهلی: آرویند کجریوال پس از حکم دادگاه عالی به نفع طرف در پرونده علیه مرکز با گلدسته احوالپرسی کرد | اخبار

11 مه 2023، 06:20 عصر ISTمنبع: ANI

Aam Aadmi Party Supremo و وزیر ارشد دهلی با ورود به دبیرخانه در پایتخت ملی مورد استقبال گرم قرار گرفتند. رهبران AAP که از قضاوت دادگاه عالی در مورد دولت مرکزی خوشحال بودند، با یک گلدسته از CM استقبال کردند. قابل ذکر است، در یک پیروزی بزرگ برای دولت دهلی، دادگاه عالی امروز گفت که در یک شکل دموکراتیک حکومت، قدرت واقعی اداره باید بر بازوی منتخب دولت باشد. یکی از شعبه‌های قانون اساسی دیوان عالی کشور، در حکمی به اتفاق آرا، گفت که دولت دهلی باید بر خدمات کنترل داشته باشد و معاون فرماندار متعهد به تصمیم آن است.