دهلی، پنجاب، هاریانا و شمال غربی هند شاهد گرمای سوزان هستند زیرا IMD افزایش دما را پیش بینی می کند | اخبار

17 آوریل 2023، ساعت 12:56 صبح ISTمنبع: ANI

اداره هواشناسی هند در 16 آوریل هشدار نارنجی را برای بنگال غربی صادر کرد. IMD همچنین افزایش بیشتر دما در دهلی، پنجاب، هاریانا و شمال غربی هند را در روزهای آینده پیش بینی کرده است. نارش کومار گفت: «در روزهای آینده دما در دهلی، پنجاب، هاریانا و شمال غربی هند افزایش خواهد یافت. به دلیل ناآرامی های غرب، دمای هوا در روزهای آینده کاهش می یابد. هشدار نارنجی در مورد موج گرما در بنگال غربی صادر شده است. وی افزود: احتمال موج گرما در دهلی کم است اما دمای هوا ممکن است بین 4 تا 5 درجه سانتیگراد بیشتر از حد معمول باشد. وی افزود: در دو روز آینده احتمال موج گرما در مناطق ایزوله پنجاب و هاریانا وجود دارد.