دمپر بین کانالی – تهویه مارکت

بدین رخ از انتشار حریق در مسیر شبکه دمپر ویسکوز دوری می نماید. همین گونه دمپر به وسیله ی فیوزهای منحصر به فرد هنگام آتش سوزی به صورت خودکار کار می کند و مسیر ورود وخروج هوا را مسدود نموده و از تکثیر حریق در مسیر داکت پرهیز می کند. دمپر در بین کانالی در سیستم های هوا ساز به استدلال تهیه و تنظیم جریان دوچندان نقش مهمی دارد. هدف گروه رین دمپر ارائه محصولات تهویه اعم از دمپر های در میان کانالی ، کلاهک های صنعتی بصورت گرد و چهارگوش و همینطور در حوزه واردات موتور های برقی دارای مارک های اعتبار تلاش در راضی بودن مندی مشتریان عزیز داراست . دمپر بین کانالی پره دوبل به جهت در اختیار گرفتن مقدار هوای عبوری از کانال یا داکت هوا به کار گیری می شود . در دمپرهای برقی به کار گیری از موتور الکتریکی جهتِ تنظیمِ هوای عبوری از کانال باعثِ افزایشِ قیمت دمپر نتورک می گردد. به همین نحو که در رخ وقوع آتش سوزی به طور اتومات و به وسیله فیوزهای منحصر مسیر ورود و خروج هوا به درون شبکه را می بندد و از شکافت و نشر حریق به نصیب های دیگر خودداری می نماید. عملکرد آن به اینصورت می باشد که توسط فیوزهای مخصوص دوران آتش سوزی بصورت مداد عمل کرده و سبب ساز انسداد مسیر ورود و خروج هوا می شود. از همین دمپر جهت استفاده در دوران آتش سوزی به جهت انسداد مسیر داکت (کانال) به کارگیری میشود. از این دمپر جهت استعمال در زمانه آتش سوزی به جهت مسدود شدن مسیر کانال گزینه استعمال قرار می گیرد. بدين مراد كه نیز به جهت انقطاع و وصل و هم براي كنترل ميزان جريان به كار برده می شود.دمپر گرد تنظیم دستی برای انقطاع و وصل کردن هوا یا این که در دست گرفتن نمودن جریان هوا دربین مسیر بکار میرود. این دمپر صرفا برای انسداد یا این که گشوده نمودن جریان هوا استفاده می شود. همین دمپر در بین کانالی صرفا جهت انسداد یا باز نمودن جریان هوا به کار می رود و اساسی دو مدل دستگیره ی تهیه و تنظیم است: دستگیره ی دستی و دستگیره ی برقی. همین دمپر فقط جهت انسداد یا باز کردن جریان هوا به عمل می رود و حیاتی دو جور دستگیره ی تهیه و تنظیم است: دستگیره ی دستی و دستگیره ی برقی. این دسته دمپر به دو رخ پره تک جداره و دو جداره مهم دستگیره دستی وموتوری به تولید رسیده است. درصورتیکه شما هر مدل سوالی در ارتباط اساسی چه جایی و روش استعمال از damper 50 oz دارید، می توانید حساس ما در ورقه وب تماس بگیرید.