دل | اخبار – فیلمهای Times of India

28 نوامبر 2020 ، 10:01 PM ISTمنبع: بار اکنون

آمیت شاه ، وزیر داخلی اتحادیه گفته است كه این مرکز نگرانی ها و خواسته های كشاورزان آشفته را خواهد شنید و از آنها خواست كه به محل معترض تعیین شده در دهلی شمالی بروند. جذابیت شاه در حالی است که هزاران کشاورز در نقاط مختلف مرزی دهلی جمع شده اند. شاه گفت به محض انتقال کشاورزان به محل اعتراض ، دولت حتی در اوایل 3 دسامبر با آنها گفتگو خواهد کرد.