دعوت مشروط رد شده اما درهای جلسه بی قید و شرط باز است: BKU (Dakaunda) General Secy | اخبار

30 نوامبر 2020 ، ساعت 11:40 بعد از ظهر ISTمنبع: ANI

رهبران کشاورزان در 30 نوامبر در مرز دهلی-هاریانا یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار کردند. دبیر کل اتحادیه بهارتیا کیسان (داکاوندا) جاگموهان سینگ گفت که اتحادیه های کشاورزان دعوت مشروط نخست وزیر نارندرا مودی را رد کردند اما درهای جلسه بدون قید و شرط باز است. وی همچنین گفت که رهبران نمی توانند با سازمان های کشاورزان از همه ایالت ها دیدار داشته باشند. وی گفت: “ما فقط می توانستیم آن را با 30 سازمان از پنجاب داشته باشیم.”