دشوارترین مرحله با چین در 30-40 سال گذشته: جایشانکار | اخبار

دسامبر 09 ، 2020 ، 09:19 PM ISTمنبع: آینه حالا

وزیر امور خارجه اتحادیه S Jaishankar اعلام کرد که سخت ترین مرحله با چین در 30-40 سال گذشته است و رابطه با چین به شدت آشفته است. جایشانکار گفت: “ما امروز احتمالاً در سخت ترین مرحله روابط خود با چین هستیم ، مطمئناً در 30 تا 40 سال گذشته یا شما می توانید حتی بیشتر بحث کنید.”

مطالب جدید خواندنی  «لحظه غرورآفرین برای لاداخ…» تسرینگ نامگیال نماینده مجلس لاداخ در میزبانی نشست Y20 | اخبار