دشوارترین مرحله با چین در 30-40 سال گذشته: جایشانکار | اخبار

دسامبر 09 ، 2020 ، 09:19 PM ISTمنبع: آینه حالا

وزیر امور خارجه اتحادیه S Jaishankar اعلام کرد که سخت ترین مرحله با چین در 30-40 سال گذشته است و رابطه با چین به شدت آشفته است. جایشانکار گفت: “ما امروز احتمالاً در سخت ترین مرحله روابط خود با چین هستیم ، مطمئناً در 30 تا 40 سال گذشته یا شما می توانید حتی بیشتر بحث کنید.”