دسته بعدی نیروهای حافظ صلح هندی برای عزیمت به سودان جنوبی | اخبار

13 نوامبر 2020 ، ساعت 09:00 PM ISTمنبع: ANI

قرار است گروه دیگری از نیروهای حافظ صلح هند برای انجام یک مأموریت صلح در سودان جنوبی عزیمت کنند. هند طی 70 سال گذشته بیش از 200000 مقام نظامی و پلیس را در اختیار نیروهای صلح سازمان ملل قرار داده است. مأموریت های حفظ صلح برای کمک به ساختن جهانی بهتر و آرام برای همه برگزار می شود.