دسته بعدی نیروهای حافظ صلح هندی برای عزیمت به سودان جنوبی | اخبار

13 نوامبر 2020 ، ساعت 09:00 PM ISTمنبع: ANI

قرار است گروه دیگری از نیروهای حافظ صلح هند برای انجام یک مأموریت صلح در سودان جنوبی عزیمت کنند. هند طی 70 سال گذشته بیش از 200000 مقام نظامی و پلیس را در اختیار نیروهای صلح سازمان ملل قرار داده است. مأموریت های حفظ صلح برای کمک به ساختن جهانی بهتر و آرام برای همه برگزار می شود.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>