در SC ، مرکز با ممنوعیت نظرسنجی مادام العمر در مورد سیاستمداران محکوم مخالف است | اخبار

04 دسامبر 2020 ، 10:01 AM ISTمنبع: TOI.in

این مرکز با مخالفت با PIL ، اظهارنامه را در دیوان عالی کشور ثبت کرده است. PIL به دنبال ممنوعیت مادام العمر از سیاستمداران محکوم به جرائم جدی است. شرط حاضر فقط شش سال پس از گذراندن مجازات رد صلاحیت می کند. یک نیمکت SC به دنبال پاسخ مرکز به PIL بود. PIL به دنبال برابری بین سیاستمداران و کارمندان دولت محکوم شده بود. از این س askedال پرسیده شده بود که چرا مقامات به تنهایی مادام العمر از داشتن شغل های دولتی که یک بار به جرم جنایی محکوم شدند ، رد صلاحیت می شوند. این مرکز گفت این قانون برای شهروندان و نمایندگان منتخب با سختگیری برابر اعمال می شود. کمیسیون انتخابات چند سال پیش از شرط تحریم مادام العمر در مورد سیاستمداران محکوم حمایت کرده بود.