“در 30 آوریل او را خواهم کشت”: سلمان خان از جودپور تماس های تهدید دریافت می کند | اخبار

11 آوریل 2023، 11:43 صبح ISTمنبع: اکنون آینه

سلمان خان، ستاره بالیوود، بار دیگر از جودپور تماس‌های تهدید دریافت کرده است. پلیس بمبئی در بیانیه ای گفت: “در تماسی که دیروز در اتاق کنترل پلیس دریافت شد، مردی که خود را روکی بای از جودپور راجستان معرفی کرد، در 30 آوریل سلمان خان بازیگر را تهدید به قتل کرد. تحقیقات بیشتر در حال انجام است.”