در کتاب های باستانی هند از ارزش های دموکراتیک نام برده شده است: رئیس جمهور کویند | اخبار

25 نوامبر 2020 ، 08:47 PM ISTمنبع: ANI

رئیس جمهور Ram Ram Nath Kovind هنگام سخنرانی در هشتادمین کنفرانس افسران رئیس کل هند در Kevadia گجرات در 25 نوامبر ، گفت: “من خوشحالم که دولت هند از سال 2015 تصمیم گرفته است روز قانون اساسی را در هر 26 نوامبر جشن بگیرد.” “امروز ، هنگامی که نهادهای دموکراتیک در سراسر جهان مورد سال قرار می گیرند ، نهادهای هند قدرت بیشتری می گیرند. در کتاب های باستانی ما از ارزش های دموکراتیک نام برده شده است. پدران مingسس ما در قانون اساسی شکل نهایی را به این احساسات دادند. ”