در پیشنهاد راه اندازی موزه در آسام هیچ کلمه ای از “میا” ذکر نشده است: Congress MLA | اخبار

نوامبر 01 ، 2020 ، 11:37 PM ISTمنبع: ANI

شرمان علی ، قانونگذار کنگره ، پس از جنجال بر سر موزه پیشنهادی خود در منطقه چهار چاپوری آسام ، گفت که کلمه “میا” ، که وی از طرف BJP تحت حاکمیت قرار گرفته است ، در هیچ کجا در پیشنهادی ذکر نشده است که ، علی گفت ، توسط 15 تصویب شده است. – عضو کمیته دائمی مجمع قانونگذاری ایالتی Assam که 10 عضو آن از حزب حاکم و متحدان آن هستند. “پیشنهاد تأسیس موزه فرهنگ مردم ساکن چار چاپوری توسط کمیته پانزده عضوی مجلس قانونگذاری ایالت آسام که 10 عضو آن از حزب حاکم بودند ، تصویب شد. هیچ جا “میا” نوشته نشده است. آنها سیاست کثیف انجام می دهند ، “علی به ANI گفت.