در هنگام حملات فناوری اطلاعات به دفاتر کلیسای ایمانداران در کرالا ، دهلی 4.5 میلیارد کرور توقیف شد اخبار

نوامبر 06 ، 2020 ، 09:04 PM ISTمنبع: بار اکنون

اداره مالیات بر درآمد به دفاتر کلیسای مومنان حمله کرد. این حملات به دلیل ادعای فرار مالیاتی در مناطق مختلف کرالا و دهلی انجام شد. طبق گزارش ها ، مقامات مالیات بر درآمد در زمان حملات 4.5 کرور روپیه را ضبط کردند. گزارش ها حاکی از آن است که این یورش ها به ورودی های مربوط به ادعای فرار مالیاتی و قانون مدیریت ارز (FEMA) توسط کلیسای مستقر در تیرووالا آغاز شده است. در سال 2017 ، وزارت امور داخلی کلیسای مومنان و سه سازمان غیردولتی وابسته دیگر را از پذیرش وجوه خارجی منع کرده بود. در سال 2008 ادعا شد که کلیسا بیش از 1000 کرور بودجه خارجی در مدت زمان 18 سال دریافت کرده است.