در میان بارندگی در رودراپرایاگ، زائران یاترا را به معبد Kedarnath ادامه می دهند | اخبار

01 ژوئن 2023، ساعت 12:57 صبح ISTمنبع: ANI

بارندگی متوسط ​​تا شدید در 31 مه به رودراپرایاگ از اوتاراکند ضربه زد. حتی بین بارندگی شدید، زائرانی که از معبد Kedarnath در منطقه بازدید می کردند، توقف نکردند و یاترا خود را به سمت معبد ادامه دادند.