در طی استرس COVID-19 ، مصرف الکل پاسخ متداول مقابله ای است: مطالعه | اخبار

نوامبر 09 ، 2020 ، 05:09 PM ISTمنبع: ANI

به گفته کارشناسان ، مصرف الکل به یک واکنش مقابله ای معمول برای کاهش استرس در میان بیماری همه گیر تبدیل شده است. مقاله در ژورنال پزشکی داخلی عمومی منتشر شده است. با توجه به COVID-19 ، متخصصان بیمارستان McLean روش های بالقوه را برای تعدیل و کاهش افزایش مصرف الکل در مواجهه با بیماری همه گیر بررسی کردند. از آنجا که بیماری همه گیر COVID-19 طولانی تر و گسترده تر از حوادث آسیب زای قبلی است – با اختلال گسترده اجتماعی و انزوا ، حمایت اجتماعی محدود و دسترسی به مراقبت های پزشکی و تأثیرات منفی اقتصادی داخلی و جهانی – می تواند تأثیر بیشتری بر جمعیت داشته باشد در سراسر کشور استفاده از الکل. Dawn E Sugarman ، PhD ، روانشناس تحقیق در مرکز تعالی در مشروبات الکلی ، گفت: مواد مخدر و اعتیاد در بیمارستان مک لین.