در حالی که پلیس دهلی می‌گوید اجازه دریافت نکرده‌ایم، ساتیاپال مالک آن را فراخوانده است. اخبار

22 آوریل 2023، ساعت 04:01 عصر ISTمنبع: بار در حال حاضر

تعداد زیادی از رهبران Khap پس از احضاریه CBI به فرماندار سابق J&K به دلیل یک موضوع فساد به محل اقامت ساتیاپال مالک در دهلی رسیدند. پلیس دهلی به رهبران خاپ اجازه ایجاد چادر در خارج از محل سکونت مالک را نداد و گفت که هیچ مجوز قبلی دریافت نشده است. ساتیاپال مالک سپس برای ثبت اعتراض خود به ایستگاه پلیس RK پورام رسید.

مطالب جدید خواندنی  آنگکیتا دوتا، رئیس کنگره جوانان آسام، سرینیواس بی وی را به آزار و اذیت متهم کرد، خواستار تحقیق شد | اخبار