در حالی که پلیس دهلی می‌گوید اجازه دریافت نکرده‌ایم، ساتیاپال مالک آن را فراخوانده است. اخبار

22 آوریل 2023، ساعت 04:01 عصر ISTمنبع: بار در حال حاضر

تعداد زیادی از رهبران Khap پس از احضاریه CBI به فرماندار سابق J&K به دلیل یک موضوع فساد به محل اقامت ساتیاپال مالک در دهلی رسیدند. پلیس دهلی به رهبران خاپ اجازه ایجاد چادر در خارج از محل سکونت مالک را نداد و گفت که هیچ مجوز قبلی دریافت نشده است. ساتیاپال مالک سپس برای ثبت اعتراض خود به ایستگاه پلیس RK پورام رسید.