در بادامک: کریت باند مار دیگری را می بلعد | اخبار

نوامبر 09 ، 2020 ، 08:26 PM ISTمنبع: TNN

یک داوطلب از خطوط راهنمایی مار در ادیشا به طور تصادفی در حالی که طعمه خود را می بلعید با یک کریت باند برخورد کرد که احتمالاً یک مار آب معمول است. داوطلب در حالی که مار از طعمه خود بلعیده بود ، ویدئویی تهیه کرد. کریت طعمه را به سرعت بلعید و سپس در تاریکی فرو رفت.