در انفجار دو بمب دست کم 14 کشته در ولایت بامیان افغانستان رخ داد: مقامات

کابل: حداقل 14 نفر در افغانستان مرکزی روز سه شنبه وقتی دو انفجار در شهر بامیانمقامات گفتند ، محل زندگی بسیاری از اعضای اقلیت قومی هزاره شیعه است.
زبردست صافی ، فرمانده پلیس بامیان به خبرگزاری فرانسه گفت: “در دو انفجار (بمب) 14 نفر کشته و 45 نفر دیگر زخمی شدند.”
طارق آرین ، سخنگوی وزارت کشور ، تلفات را تأیید کرد.