در افتتاحیه ساختمان جدید پارلمان شرکت خواهد کرد، تنها در صورت افتتاح رئیس جمهور: AIUDF | اخبار

25 مه 2023، 01:12 صبح ISTمنبع: ANI

رفیق الاسلام، عضو مجلس قانونگذاری آسام گفت که افتتاح ساختمان جدید پارلمان را تحریم خواهد کرد. او هنگام صحبت با ANI گفت که ساختمان پارلمان جدید باید توسط رئیس جمهور دروپادی مورمو افتتاح شود. وی افزود: حزب AIUDF تنها در صورتی در افتتاح ساختمان جدید پارلمان شرکت خواهد کرد که رئیس جمهور آن را افتتاح کند.