در ابتدا ، این مرکز به پزشکان آیورودا اجازه می دهد تا عمل جراحی انجام دهند | اخبار

نوامبر 22 ، 2020 ، 11:05 AM ISTمنبع: TOI.in

در اعلان مورخ 19 نوامبر ، رویه هایی که در آموزش PG پزشکان آیورودا با اصلاح مقررات شورای مرکزی پزشکی هند (تحصیلات تکمیلی آیورودا) ، 2016 ، ذکر شده است ، ذکر شده است. این اظهار داشت که اصلاحات با تحریم مرکز در حال انجام است دولت.