دریچه های توزیع هوا

ممکن هست علامتها تنگی دریچه میترال، در مواقعی مانند ورزش که ضربان قلب بیشتر است، تشدید یابد. پاسخ بدهیم باید گفت:عدم توجه به تنگی دریچه میترال میتواند زمینه بروز بیماری های قلبی دشواری همانند نارسایی قلبی، زخم به عضله قلب و حتی در موارد متعددی سکته قلبی باشد.در گام اولیه در رخ تماشا علائمی که در قسمت بعدی مقاله به آن پرداخته می‌گردد بایستی سریعا به کارشناس قلب و عروق مراجعه نمائید چون با مشاهده همین علائم شما به احتمال به تنگی روزنه میترال دچار شده اید. به علت انجام جراحی باز خطر حین بستری ناچیز بوده اما در طولانی مدت خطر بیماری آئورت اهمیت روش جراحی برابر است. در صورتی که به جور میانگین آن دچار باشد، ممکن هست در مدت زمان کودکی علائمی را تجربه کرده و یا این که تا بزرگسالی هیچ آرم ای از بیماری دیده نشود. تشکیل لخته خون : به علت داشتن سطحی قلزی و متفاوت از قلب و رگ های آن در عکس العمل با خون ساخت لخته خواهند کرد که می تواند همین فرمان موجب گیر افتادن لخته خون درون روزنه و اشکال در کارایی آن شود و از طرز جریان خون به اعضای متفاوت بدن و رگ ها را مسدود کند. این فرمان منجر می شود تا روزنه قلبی ساخته شود که کاملاً متناسب حیاتی حفره قلب باشد. نوع تازه روزنه قلبی مصنوعی ساخته شده نسبت به روزنه های قلب ساده اهمیت چندین مزیت است. به جای جراحی گشوده و بریدن قلب و قفسه سینه از طریق کشاله ران و شیوه مشابه حیاتی بقیه طریق های اینترونشن داخل روزنه قلبی دریچه اسلوت چیست قرار داده میشود. هزینه بالا : در درحال حاضر حاضر هزینه تمام شده همین روزنه ها مضاعف عمده از جراحی باز است. لیک از کنار دریچه : از اهمیت ترین ایرادات آن نشت خون از اطراف دریچه می باشد و علت آن رسوب کلسیم در روزنه و ممانعت از گشوده شدن کامل اسنت روزنه TAVR می باشد.