درخواست از آنها برای بازگشت: وزیر Assam در اختلاف مرزی آسام و میزورام | اخبار

05 نوامبر 2020 ، 08:58 PM ISTمنبع: ANI

وزیر جنگل آسام ، پاریمال سوکلابیدیا ، میزورام را به توسعه کشاورزی تشویق کرد ، اما همچنین به انجام فعالیتها در خاک خود اشاره کرد. Parimal Suklabaidya گفت ، “ما میزورام را تشویق می کنیم که کشاورزی خود را توسعه دهد ، اما آنها باید این کار را در خاک خود انجام دهند. حتی امروز مردم آنها 1.5 کیلومتر از زمین ما را در نزدیکی مرز ایالتی اشغال کرده اند. ما از آنها خواسته ایم که برگردند. “