“درباره نجات دموکراسی…” رئیس جمهور دهلی کجریوال در درخواست حمایت در برابر فرمان مرکز

28 مه 2023، 01:00 صبح ISTمنبع: ANI

در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با تلانگانا CM K Chandrasekhar Rao، آرویند کجریوال، وزیر ارشد دهلی، از فرمان مرکز در مورد کنترل خدمات در پایتخت ملی انتقاد کرد. آرویند کجریوال در حین گفتگو با رسانه ها گفت که این فقط مربوط به دهلی نیست، بلکه برای نجات دموکراسی است. «برای اجرای عدالت برای مردم دهلی، او (KCR)، حزب و دولت او با ما هستند. این فقط در مورد دهلی نیست، بلکه در مورد نجات دموکراسی ملت است… حمایت او (KCR) قدرت زیادی برای ما فراهم کرده است.”