دانشگاه Visva-Bharati از برنده جایزه نوبل Amartya Sen می خواهد که 13 اعشار زمین را خالی کند | اخبار

دانشگاه ویسوا بهاراتی برای برنده جایزه نوبل آمارتیا سن اخطاریه اخراج صادر کرده و از او خواسته است 13 اعشار از زمین هایی را که ادعا می شود بدون مجوز اشغال کرده است تخلیه کند. مهلت تخلیه او 6 می یا ظرف 15 روز پس از انتشار آخرین دستور در 19 آوریل است. طبق توصیه های دولت هند و گزارش های CAG، نهاد مرکزی یک قرن قدیمی نیاز فوری به کنترل تجاوزات و همچنین ارائه گزارش داشت. در این اطلاعیه به وزارتخانه آمده است: «آمارتیا کومار سن و همه افراد ذیربط در صورت لزوم با استفاده از نیرویی که ممکن است لازم باشد، ممکن است از اماکن مذکور اخراج شوند». در این اطلاعیه آمده است: مقرر شد 13 اعشار زمین به ابعاد 50 فوت در 111 فوت در گوشه شمال غربی محوطه برنامه ریزی شده از وی بازپس گرفته شود.