دانشگاه مرکزی کنفرانس ویژه ای را برای ترویج اجلاس G20 در کشمیر برگزار می کند | اخبار

11 آوریل 2023، ساعت 12:53 صبح ISTمنبع: ANI

دانشگاه مرکزی کشمیر کنفرانس ویژه ای را در مرکز کنفرانس بین المللی شیر کشمیر (SKICC) در سواحل دریاچه دال در کشمیر برگزار کرد. هدف از این کار ترویج رویداد G20 بود که در ماه می برگزار می شود. Rajeev Rai Bhatnagar، مشاور LG J&K، به عنوان مهمان اصلی در این رویداد حضور داشت. تعدادی از فرهیختگان از جمله معاون آموزشی، استادان، آموزش و پرورش و دانشجویان شرکت کردند. این به تقویت اقتصاد کل کشور از جمله J&K از طریق نشست G20 کمک خواهد کرد. همچنین نقش مهمی در ترویج گردشگری کشمیر در مقیاس بزرگ در سطح بین المللی ایفا می کند.