دانشگاه شیر کشمیر “روز زعفران” را برای تبلیغ ادویه معروف جهان برگزار می کند | اخبار

07 نوامبر 2020 ، 03:14 PM ISTمنبع: ANI

دولت جامو و کشمیر “روز زعفران” را برای تبلیغ ادویه معروف در سریناگر ترتیب دادند. دانشگاه کشاورزی و علوم کشاورزی شیر کشمیر (SKUAST) ابتکار عمل را برای ارتقا this این ادویه کلاس جهانی به عهده گرفت. در طول برنامه ، تولیدکنندگان برای آگاهی با متخصصان تعامل داشتند. زعفران یکی از گرانترین ادویه جات در جهان است و کشمیر تولید کننده عمده آن است.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>