دانشگاه شیر کشمیر “روز زعفران” را برای تبلیغ ادویه معروف جهان برگزار می کند | اخبار

07 نوامبر 2020 ، 03:14 PM ISTمنبع: ANI

دولت جامو و کشمیر “روز زعفران” را برای تبلیغ ادویه معروف در سریناگر ترتیب دادند. دانشگاه کشاورزی و علوم کشاورزی شیر کشمیر (SKUAST) ابتکار عمل را برای ارتقا this این ادویه کلاس جهانی به عهده گرفت. در طول برنامه ، تولیدکنندگان برای آگاهی با متخصصان تعامل داشتند. زعفران یکی از گرانترین ادویه جات در جهان است و کشمیر تولید کننده عمده آن است.